LAKEA LOGO

Lakea Oy on isännöintiin, vuokra-asumiseen ja rakennuttamiseen erikoistunut yritys, jonka     omistajina on 15 pohjalaista kuntaa. Sillä on toimipisteitä Seinäjoen lisäksi Vaasassa, Kokkolassa ja Jyväskylässä. Lähes neljän vuosikymmenen aikana yhtiö on rakennuttanut tuhansia kohteita ja ammattitaidon karttuessa se on lisännyt tarjontaansa myös uusia asumisen palveluita kuten mm. erityisryhmille tarkoitetut palvelutalot. Lakean tarinaan kuuluu lukuisia fuusioita, kokonainen nippu nimenmuutoksia ja uusia käänteitä; kaikki ne yhdessä ovat jalostaneet yhtiöstä yhden Pohjanmaan johtavista rakentamisen ja asumisen alan osaajista.


Lakeusrekry on ollut osaltaan vahvasti tukemassa Lakean kasvua. Rekrytointeja on tehty tähän mennessä jo yhdeksän kappaletta. Lakean toimitusjohtaja Keijo Ullakko kertoo pitkäjänteisen yhteistyön sujuneen jouhevasti:

”Yhteistyö on ollut erittäin toimivaa. Rekrytointiasiantuntija Tuomo Ojala perehtyi tarkasti siihen, mitä olemme hakemassa ja prosessin myötä hän oppi tuntemaan yrityksemme toimintatavat. Jo rekrytoinnin alkuvaiheessa hän pystyi tehokkaasti haravoimaan potentiaaliset hakijat joukosta ja me saimme loppuhaastatteluissa keskittyä vain parhaisiin ehdokkaisiin.”

Kuten monilla yrityksillä, myös Lakealla on haasteita oikeanlaisen työvoiman löytämisessä.

”Meidän alallamme työvoiman saatavuus ei ole kovin hyvä. Yleensä pelkkä lehti-ilmoitus ei riitä, vaan tulokseen pääseminen edellyttää aktiivista yhteydenottoa potentiaalisiin henkilöihin. Tarjontaa on hyvin vähän – siksi rekrytointi vaatii erityisosaamista.”

Isoissa ja pienissä yrityksissä on usein samankaltaisia paineita rekrytoinnin onnistumisen suhteen. Riippumatta yrityksen koosta, samat seikat nousevat usein esille.

”Aika- ja resurssipula tulevat nopeasti meilläkin vastaan. Jos rekrytoinnin haluaa hoitaa hyvin, se vie suuren osan työajasta. Työn määrään nähden rekrytoinnin ulkoistaminen on erinomainen sijoitus ja tällaisen pienemmän paikallisen rekrytointiyrityksen käyttäminen on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Tulemme varmasti käyttämään Lakeusrekryn palveluita jatkossakin”.

Takaisin asiakastarinoihin