Projektipäällikkö

Etelä-Pohjanmaa » Lakeuden Etappi Oy

HAE  PAIKKAA  TÄSTÄ

Lakeusrekry hakee Lakeuden Etapille

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Toimit eRoves -hankkeen projektipäällikkönä ja osana Seinäjoki 2020 -hankkeen projektiorganisaatiota.

Tehtävänäsi on toimia eRoves -hankkeen uusiutuvan energian tuotanto- ja jakeluselvityksen tekijänä. Tavoitteena on selvittää perustiedot Roveksen alueen uusiutuvan energian tuotannon ja jakelun toteuttamiseksi, sekä tulevan toimintamallin edellytyksien selvittäminen. Tuotat EAKR –hankkeen mukaisen selvityksen ja vastaat tarvittavasta raportoinnista suomeksi.

Tehtävässä olet yhteistyössä eRoves -hankkeen eri sidosryhmien kanssa, joita ovat mm. Seinäjoki 2020 -hankkeen projektijohtaja sekä projektiorganisaatio, Seinäjoen kaupunki (Roveksen seudun kaavoituksesta vastaava),  Into Seinäjoki (Roveksen alueen markkinoinnista vastaava), Seinäjoen Energia (Roveksen alueen energian jakelusta ja tuotannosta vastaava) ja Seinäjoen Yrittäjien edustaja.
Lisätietoa projektista jäljempänä *).

Tehtävä on määräaikainen ja aloitus sopimuksen mukaan sekä kestää 31.12.2020 saakka. Työpiste sijaitsee Ilmajoen Laskunmäessä.

Työpiste odottaa tekijäänsä.

Edellytämme

  • energia-/ympäristö-/tuotantotalouden tai vastaava (AMK/YAMK/yliopisto)
  • suurten ja pitkien projektikokonaisuuksien hallintataitoa
  • hyvää dokumentointitaitoa
  • nykyaikaisten office -työkalujen hyvä käyttötaito (excel, skype, jne.)
  • oma auto (km-korvaukset)
  • sitoutumista projektin loppuun viemiseen
  • itsenäistä toimintatapaa

Eduksi lasketaan

  • työkokemus energia-alalta
  • kokemus taloudellis-teknisistä selvityksistä/projekteista energia-, ympäristö- ja yritysnäkökulmasta
  • kokemusta investointiprojekteista


Lakeuden Etappi Oy vastaa käytännön jätehuollon järjestämisestä 8 omistajakuntansa alueella. Osakaskuntia ovat: Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri. Yhtiön liikevaihto on noin 22 milj. € ja henkilöstömäärä 40. Arvot ovat Asiakasläheisyys, Asiantuntemus, Tehokkuus, Yhteistyö, Ympäristövastuu ja Työhyvinvointi. Toiminta on ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu. Lakeuden Etappi Oy on käynnistänyt Seinäjoki 2020 hankkeen, jossa toteutetaan uudenlainen jätehuollon palvelupiste Roveksen alueelle.

Lisätiedustelut Lakeusrekryn konsultointijohtaja Jouko Karjalainen 0400 72 17 17 , jouko.karjalainen@lakeusrekry.fi (7.6-14.6 klo 07-17) ja Lakeuden Etapin tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari 040 774 85 22 (25-29.6).

Toimita allaolevan www-linkin kautta liitteenä ansioluettelosi suomeksi, josta selviää työnimikkeen alta kuvattuna työnsisältöä. Lisää työhakemukseesi alustava palkkatoive. Hakuaika loppuu 1.7.2018 ja haastattelut tehdään heinäkuun aikana.

HAE  PAIKKAA  TÄSTÄ

*)  HANKEKUVAUS
Seinäjoen kaupunki on aloittanut vuonna 2017 Roveksen kaupunkiosassa asemakaavoituksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa uuden teollisuus- sekä osin asuntoalueen sijoittuminen alueelle. Asemakaavoituksen ja sen myötä Seinäjoen kaupungin tavoitteena on toteuttaa kaava, jonka avulla alueen yritykset ja asukkaat hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta liike- ja muussa toiminnassaan. Tässä kehityshankkeessa selvitetään Roveksen alueen mahdollisuuksia tuottaa, siirtää sekä käyttää uusiutuvaa energiaa.

Hankkeessa toteutetaan selvitys, jonka perusteella Roveksen alue voidaan asemakaavoittaa ja mahdollistaa uusiutuvan energian tuotanto, jakelu sekä varastointi mahdollisimman pitkälle suljettuna järjestelmänä.

Keskeiset toimenpiteet:
1) Selvitetään nykyiset markkinoilla olevat vaihtoehdot uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin sekä jakeluun.
2) Selvitetään mahdollisuudet sijoittaa alueelle uusiutuvan energian tuotantolaitoksia.
3) Selvitetään alueen mahdollisuudet varastoida uusiutuvaa energiaa alueella.
4) Selvitetään mahdollisuudet energian jakelun toteuttamiseksi.
5) Kehitetään alustava toimintamalli eri osapuolien välille alueellisesti tuotetulle, jaetulle sekä käytettävälle energialle.
6) Määritetään alueelle tavoiteltavan muun yritystoiminnan kriteerit.
7) Toteutetaan asemakaavoitus Lakeuden Etapin vuokraamalle kiinteistölle.
8) Selvitetään uusiutuvien energiaratkaisujen soveltuvuus Lakeuden Etapin muilla toimipisteillä.
9) Toimia osana Seinäjoki 2020 -hankkeen organisaatiota.

eRoves -hankkeen tuloksena syntyy asemakaavoitukseen laaja selvitys uusiutuvan energian tuotannon, käytön sekä jakelun mahdollisuuksista kaavoitettavalla Roveksen alueella. Selvityksestä saatavaa tietoa hyödynnetään alueen asemakaavoituksessa sekä tulevan yritystoiminnan sijoittumisessa alueelle.

Selvityksen yhteydessä aloitetaan alustava tiedotustoiminta alueen kaavoitustilanteesta ja sen yrityksille ja tuleville asukkaille luomista mahdollisuuksista.