Suunnitteluinsinöörejä

Laihia » T-Drill Oy

Lakeusrekry hakee T-Drill Oy:lle

SUUNNITTELUINSINÖÖREJÄ (mekaniikka & automaatio)

, joissa päätehtävinä on tehdä teknistä suunnittelua sekä dokumentointia sekä osallistua asiantuntijana  tuotekehitykseen yrityksen omien laadukkaiden tuotteiden parissa, yhdessä innovatiivisen tuotekehitystiimin kanssa.

T-Drill on pitkän historian omaava, menestyvä ja vakaassa taloudellisessa tilanteessa oleva yritys Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan välissä, päätoimipaikkana Laihia ja yritys kuuluu Leinolat Groupiin. T-Drillin omat tekniset laitteet ovat menestyviä ja kansainvälisesti erittäin arvostettuja putkentyöstökoneita.

Avoimia tehtäviä on kaksi, mekaniikka- ja automaatiosuunnittelija.

Molemmissa tehtävissä vaaditaan

– soveltuvaa teknistä koulutusta ((esim. mekaniikka- /kone- /tuotantotekniikka- / sähköautomaatioinsinööri, DI tms. ),
– englannin kielitaitoa,
– osaamista tuotetiedon hallinnasta,
– tuntemusta kone- ja laitesuunnittelun standardeista ja viranomaisvaatimuksista,
– kustannustietoisuutta komponentti- ja konstruktiovalinnoissa sekä
– ryhmätyötaitoja ja kykyä kommunikoida asiakkaiden kanssa.

Eduksi lasketaan

– tuotekehitys- tai asiakasprojektikokemus.

Lisäksi, MEKANIIKKASUUNNITTELIJA -hakijoilta toivotaan

  • osaamista koneensuunnittelusta 3D -suunnitteluohjelmistolla
  • valmistusmenetelmäosaamista
  • osaamista pneumatiikasta, hydrauliikasta, robotiikasta
  • lujuuslaskentaosaamista

Eduksi lasketaan

  • kokemus metallintyöstökoneista ja tuotantomenetelmistä

Ja AUTOMAATIOSUUNNITTELU -hakijoilta toivotaan

  • osaamista koneiden ja laitteiden ohjelmistosuunnittelusta, logiikkaohjelmoinnin taitoja
  • käyttökokemusta sähkösuunnitteluohjelmistosta
  • PC-, käyttöliittymä- ja tietokantaosaamista

Eduksi lasketaan

  • sähköasentaja- sekä käyttöönottokokemus eduksi, sähköluvat (S2)
  • Kohtuullinen matkustusvalmius

T-Drill Oy on maailman johtavia putkentyöstökoneiden valmistajia. Tuotannosta menee vientiin 95 %. Kahdessa toimipaikassa työskentelee yhteensä 80 henkilöä ja tytäryhtiössä USA:ssa yli 10 henkilöä.  Tuotteita ovat putkenhaaroituskoneet, putken lastuttomat katkaisukoneet ja putken pään muotoilukoneet sekä putkiurakoitsijoille suunnatut käsikäyttöiset putkentyöstökoneet. Arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhteistyö ja yksilön arvostus, tuloksellisuus ja hyvinvointi, jatkuva kehittyminen ja luottamus.

Kaikki lisätiedustelut; konsultointijohtaja Jouko Karjalainen gsm 0400 72 17 17 (paras tavoitettavuus klo 7-15, myös viikonloppuisin), jouko.karjalainen@lakeusrekry.fi

Toimita allaolevan WWW -lomakkeen kautta hakemuksena pelkkä CV liitteenä, jossa titteleiden alla kuvattuna työn olennaista sisältöä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti heti niiden tultua.
Hakuaika loppuu 2.8.2018. Haastatteluja suoritetaan koko hakuajan puitteissa.
Mikäli olet ollut Lakeusrekryn hakijana hiljattain, riittää sähköposti-ilmoitus, että olet tehtävästä kiinnostunut.

HAE  MEKANIIKKASUUNNITTELIJAKSI  –> TÄSTÄ 

HAE  AUTOMAATIOSUUNNITTELIJAKSI  –> TÄSTÄ